سالن ورزشی سپاه بیدخت در روز سه شنبه ۲۰ بهمن ماه با حضور مسئولین شهرستان و شهر بیدخت افتتاح شد . در این مراسم پدر شهید خاکی این سالن رو افتتاح نموده و خوشبختانه یک سالن ورزشی دیگر به اماکن ورزشی بیدخت افزودند . 

با توجه به مشارکت پایگاه شهید بقایی بیدخت د ر مراسمات ورزشی بیدخت انتظار می رود این همکاری ها با افتتاح این سالن به عنوان یک سالن تخصصی والیبال دو چندان گردد . 

در این مراسم نمایندگان تربیت بدنی بیدخت نیز حضور داشتند . 

ورزش و جوانان بیدخت

20160209_142405 20160209_142345 20160209_141517