با حضور مسئولین اداره آموزش و پرورش شهرستان گناباد و اداره ورزش و چوانان افتتاحیه المیپاد ورزشی درون مدرسه ای در آموزشگاه  انقلاب برگزار شد .

این المپیاد با نام شهید والا مقام شهید محمد حسین بقایی مزین شده بود .

در مدارس زهره بنیانیان و فاطمه سعادت نیز این مراسم با شکوه ویژه ای اجرا  شد .

ورزش و جوانان بیدخت