با توجه به تقارن هفته تربیت بدنی و ماه محرم امسال هفته تربیت بدنی و ورزش از ۲۰ مهرماه الی ۲۶ مهرماه می باشد . این هفته بر تمام زحمتکشان ورزشی مبارک باد .

ورزش و جوانان بیدخت