با پیگیری هیئت سوارکاری ورزش و جوانان بیدخت و همراهی اعضاء محترم شورای اسلامی و شهردار محترم شهر بیدخت ،بالاخره عملیات اجرایی اولین پیست سوارکاری استاندارد بیدخت آغاز شد . با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر بیدخت این پیست در محدوده مسیر ابندایی مزار جعفر اباد احداث می شود . در حال حاضر بالغ بر ۲۵ سوارکار زیر نظر هیئت سوارکاری در بیدخت فعالیت مستمر دارند . ورززش و جوانان بیدخت از پیگیری های مسئول محترم هیئت جناب اقای هاشمی و سوارکاران بیدختی برای شروع بکار این پیست و نیز ریاست محترم شورای اسلامی جناب اقای امینی برای سرعت بخشی در کار اجرایی این مکان ورزشی  تقدیر و تشکر می نماید .

ورزش و جوانان بیدخت