ورزش و جوانان بیدخت همانند سنوات گذشته کلاسهای ورزشی در قالب اوقات فراغت تابستان برگزار می کند متقاضیان می توانند جهت ثبت نام به تربیت بدنی بیدخت و یا مربیان مربوطه مراجعه نمایند .

کلاسهای ورزشی ویژه دختران :

اسکیت ، ژیمناستیک ، والیبال ، طناب زنی ، تکواندو ، تنیس روی میز

کلاسهای ورزشی ویژه پسران :

ژیمناستیک ، فوتسال ، فوتبال ، کشتی ، تنیس روی میز

مربیان ورزشی کلاسهای جهت اطلاعات تکمیلی :
ژیمناستیک۰۹۳۹۶۹۶۵۳۴۶-  ۰۹۳۹۷۹۷۶۵۹۵
کشتی ۰۹۱۵۳۷۷۴۱۲۸-
ایروبیک ۰۹۱۵۸۱۵۵۱۶۸-

تکواندو +۹۸۹۱۵۹۰۶۹۷۸۸

سایر رشته ها : ۵۷۳۳۳۶۳۶

ورزش و جوانان بیدخت