با توجه به مرمت برخی از نقاط زمین چمن دکتر نقره و اماده سازی زمین برای کاشت نقاط  خراب شده و اصلاح اساسی موانع موجود در زمین ، به اطلاع می رساند تا اطلاع ثانوی مجموعه چمن دکتر نقره  تعطیل بوده و وقت تمرینی نیز داده نخواهد شد . خاطر نشان می شود بدلیل تعلل طولانی برخی دوستان ذی ربط و از دست رفتن  زمان بذر پاشی مجدد  ،جهت سرعت بخشیدن به امورات هزینه موارد فوق را تربیت بدنی بیدخت  و در صورت  همکاری شورای قنات  ،  مسولین این شورا متقبل خواهند شد.

ورزش و جوانان بیدخت

برچسب‌ها