تربیت بدنی بیدخت در نظر دارد سرایداری این واحد را به مزایده به صورت اجاره واگذار نماید . لذا متقاضیان         می توانند پیشنهاد های خود را به صورت مکتوب به تربیت بدنی بیدخت تا پایان تیر ماه ۱۳۹۳ ارسال نمایند .

( واگذاری از آبان ۹۳ ) 

برچسب‌ها