به اطلاع مسئولین هیئت های ورزشی بیدخت می رساند :
با توجه به انحلال برخی از هیئت های غیر فعال و نیز ثبت برخی هیئت ها د ر واحد  استان، مسئولین محترم هیئت های ورزشی برنامه ۴ ماه آتی هیئت خود را لزوما وحداکثر تا ۲۰ آبان به صورت مکتوب به دفتر تربیت بدنی بیدخت تحویل دهند .

در آذر ماه اسامی هیئت های غیر فعال و منحل شده اعلام خواهد شد .

هیئت هایی که تا به اکنون از استان مجوز فعالیت دریافت نموده اند :

هیئت فوتبال ، هیئت ژیمناستیک ، هیئت کبدی 

روابط عمومی ورزش و جوانان بیدخت