photo_2016-03-11_00-42-25photo_2016-03-12_06-48-11photo_2016-03-12_06-48-24photo_2016-03-12_06-48-31photo_2016-03-06_14-50-05 photo_2016-03-11_00-42-32
photo_2016-03-06_14-50-19با همت مسئولین تربیت بدنی و مجموعه ورزشی  شهر بیدخت ، شورا و شهرداری محترم و ریاست ورزش و جوانان شهرستان جناب اقای فاضلی عملیات بذر پاشی و کاشت نشاء چمن ورزشی دکتر نقره از روز شنبه  ۱۵ اسفند ماه اغاز می شود . در مرحله اول و دوم کار خرید بذر برموداگراس و کود حیوانی و خاک به ارزش ۳۰ میلیون ریال از سوی درامدهای ورزشی بیدخت و خیر مجموعه انجام شده است . در روز  پنج شنبه ۲۰ اسفند ماه نیز با هماهنگی انجام شده یک نیسان نشا از استادیوم کاشمر جهت کشت به استادیوم دکتر نقره منتقل شد .

پس از هشت روز کاری و فعالیت کارگران در این مدت رفع نواقص چمن و رزشی و نیز بذر پاشی مجدد و نشا در روز جمعه ۲۱ اسفند ماه به پایان رسید .

طبق برنامه ریزی صورت گرفته از اوایل تیرماه چمن ورزشی جهت تمرینات و مسابقات ورزشی اماده خواهد شد .

photo_2016-03-02_21-26-39 photo_2016-03-02_21-26-57

روابط عمومی ورزش و جوانان بیدخت

عکس: رضا نیکخواه