اسامی افراد منتخب فستیوال استعداد یابی پدیده

اسامی و اطلاع بیشتر در وبسایت هیئت فوتبال بیدخت

www.football.beydokhtsport.ir