جودوکاران بیدختی در روز جمعه ۶ مردادماه اردو و تمرین یک روزه در شهرستان تربت حیدریه برگزار نمودند. در این برنامه ۴۰ جودوکار به همراه اساتید و مربیان جودو اقایان اسکندری و یعقوبی حضور داشتند.

 

ورزش و جوانان بیدخت