با توجه به اینکه مدت زیادی وب سایت پیاده سازی شده و از قالب  و طرح یک نواختی در این دوره استفاده شده است بر آن شدیم تا با تغییرات جزئی ولی مفید طرح و قالب بندی وب سایت را تغییر دهیم.

پیشاپیش برای مشکلات احتمالی پوزش می طلبیم

گروه انفورماتیک اداره ورزش و جوانان شهر بیدخت