اخرین اخبار و برنامه ها و فعالیتهای ورزشی بیدخت در کانال خبری ورزش و جوانان بیدخت قابل رصد می باشد. خواهشمند است با نظرات خود همراه ما باشید

https://t.me/beydokhtsport

ورزش و جوانان بیدخت