با همکاری مخابرات ،تربیت بدنی بیدخت به اینترنت پرسرعت متصل  شد .

مسئولین هیئت ها می توانند با هماهنگی با تربیت بدنی از اینترنت پرسرعت استفاده نمایند . همچنین در محدوده سالن نیز استفاده از اینترنت از طریق گوشی همراه مجهز به سیستمwi-fi  نیز میسر می باشد . اطلاعات بیشتر از طریق دفتر تربیت بدنی بیدخت در اختیار شما قرار خواهد گرفت .