با توجه به شروع کلاس های آموزشی کشتی و شروع تمرینات از روز یک شنبه ۲۳ فروردین ماه با همت کشتی گیران علی الخصوص آقای رضا رسولی سالن برای تمرینات آماده می شود .

کلاسهای کشتی در روزهای فرد و ساعت ۲۰:۳۰ از روز یک شنبه ۲۳ فروردین ماه آغاز می شود .

DSC04779 DSC04780 DSC04784 DSC04786