هیئت کشتی بیدخت  با دعوت از کشتی گیران فعال و پر تلاش و مربیان محترم خانه کشتی را برای افتتاحیه در دهه فجر امسال اماده نموده است . از زحمات ریاست محترم هیئت کشتی حاج اقای مهدوی برای تزریق انگیزه مجدد به هیئت  کشتی که متشکل از  کشتی گیرانی فعال ، جوان و اینده دار می باشد  صمیمانه سپاسگزاریم .همچنین از حمایت های ریاست محترم اداره ورزس و جوانان شهرستان جناب اقای فاضلی  از کشتی بیدخت نیز تقدیر و تشکر می نماییم .

ورزش و جوانان بیدخت