اطلاعات بیشتر :

تربیت بدنی بیدخت ۵۷۳۳۳۶۳۶

مسئول هیئت کشتی : حاج اقای کلانتری ۰۹۱۵۱۷۷۸۰۸۶