اطلاعات بیشتر د ر خصوص برنامه مسابقات و نتیج هر شب در وبسایت هیئت فوتبال بیدخت و یا گروه تلگرام تربیت بدنی بیدخت

http://football.beydokhtsport.ir/

https://telegram.me/joinchat/B-F_dwXWc1QDoOL_O6VEgQ

ورزش و جوانان بیدخت