انجمن ژیمناستیک اموزش و پرورش شهرستان گناباد با همکاری و تعامل هیئت ژیمناستیک پیرو بخشنامه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ؛طرح ژیمناست را در آموزشگاه هایی که اعلام آمادگی کرده اند  اغاز نموده است . بر اساس برنامه تعیین شده مدارس در زمانهای مشخص تعداد شش جلسه تمرینی را در محل خانه ژیمناستیک بیدخت برگزار نموده و افراد شاخص در هر مدرسه در پایان دوره به تمرینات تخصصی آموزشگاه های گناباد دعوت خواهند شد .مسابقات آموزشگاه ها نیز بر منوال هر سال در دهه فجر برگزار می شود .

 

روابط عمومی هیئت و انجمن ژیمناستیک شهرستان گناباد