به میزبانی تربیت بدنی بیدخت و با حضور تکواندوکارانی از شهر  بیدخت،نوغاب و مند ازمون ارتقاء کمربند در روز یک شنبه ۲۹؛مرداد ماه برگزار شد.  در این ازمون که در خانه رزمی شهید خاکی برگزار گردید  ۲۶ تکواندوکار حضور داشتند. از مربیان کلاسهای اموزشی ترم تابستان  اقایان سازور و قربانی و نیز سرکار خانم صادقی پناه و محمدنیا تقدیر و تشکر ویژه ای داریم.

ورزش و جوانان بیدخت